"Als veranderen niet vanzelf gaat"

De grootste angst voor een mens is een verandering. Waarom is dit toch? Dit komt voort uit het feit dat dit proces gekenmerkt wordt door onzekerheid en onzekerheid maakt bang. Doordat een verandering je "ik" raakt beschouwen we dit als een vorm van bedreiging. Mensen die bang zijn voor een verandering belemmeren zichzelf en de organisatie waarin ze werken.
 

De dagelijkse praktijk is dat iedere organisatie continue onderhevig is aan veranderingen. Is het niet de klant die dit vraagt dan kunnen leveranciers of concurrenten hier ook een groot aandeel in hebben. Mensen zijn gewend om binnen hun eigen invloedsfeer te optimaliseren maar verliezen daarbij vaak het proces als geheel uit het oog. Ook applicaties die binnen een organisatie werken zijn meestal niet op elkaar afgestemd. Deze zijn een optelsom van wensen die in de loop van de tijd ontstaan zijn. De daarvoor benodigde interfaces kunnen uw bedrijf dan onnodig veel tijd en geld kosten.

Veranderingen op al deze koppelvlakken kunnen er niet zomaar even bij worden gedaan en zullen begeleid moeten worden door iemand die hier met een heldere bril naar kan kijken en bovenal kennis en ervaring heeft.

Wij van EK2 Interim Management & Consultancy willen daarin graag uw partner zijn.